ALKOMA

Alkohol testery, testy na drogy
výhradný dovozca, servis, kalibrácia

 

GDPR

Informácie k spracovaniu osobných údajov

ALKOMA s.r.o., so sídlom Olbrachtova 919/27, 911 01 Trenčín, IČO 36335631 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, pokiaľ sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. Pokiaľ dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositelnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaniu. V prípade akýchkoľvek dotazov a žiadostí týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

ALKOMA s.r.o. dbá na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše údaje dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neposkytujeme ich bez Vášho súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovanie, pokiaľ to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať ALKOMA s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a pre aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme zdarma v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadných situáciach potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺženie lehoty v mimoriadných prípadoch Vás budeme včas informovať. Pokiaľ budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o Vás evidujeme, budeme najskôr potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej náleži táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informáce k Vašej identifikácií, než Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k Vašej osobe.

Naším právom potom je odôvodnene zamietnúť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli obťiažne získateľné (typicky zo záložných systémov, archivácií apod.).

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čiteľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta poskytnuté inému správcovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, pokiaľ nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nevyhnutne nutné pre to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Správcu.

S tým súvisí i Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme. Pokiaľ zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Námietky

Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. V okamžiku podania námietky, bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené pokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme Vás, že Vašim právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na príslušný dozorný úrad na Ochranu Osobných Údajov na adrese:

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava


Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne a ďalej pokiaľ sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme pre účely ich spracovania.

Právo na výmaz

Pokiaľ ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad emailová adresa v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených zájmov. Pokiaľ sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plní funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta i zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky vykonateľné. Avšak tieto dáta nie sú ďalej nijak aktívne spracovávané a nebudu slúžiť k ďalším účelom spracovania.

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi dotazmi na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na email obchod@alkoma.sk alebo na sídlo našej spoločnosti:

ALKOMA s.r.o.

Olbrachtova 919/27
911 01 Trenčín

Webové stránky - súbory protokolov

Pokiaľ pristúpite na naše webové stránky a prehliadate si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí:

  • Vaša IP Adresa
  • Otváraná stránka našeho webu
  • Kód odpovede http
  • Identifikácia Vašeho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roku a len pre účely našej právnej ochrany.

 

Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie ku zhromažďovaniu a ukladaniu informácií pomocou súborov cookie do Vašeho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadné z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného systému, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame pre marketingové účely, pre účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež pre účely právnej ochrany.

Zasielanie novinek na email

V prípade, že máte záujem od ALKOMA s.r.o. dostávať akciové ponuky produktov prostredníctvom emailu, ktorý nám poskytnete a udelíte súhlas s takým využívaním Vašej emailovej adresy, budeme tento email spracovávať výhradne k týmto účelom. ALKOMA s.r.o. neposkytuje takto získanú emailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od ALKOMA s.r.o. nechcete dostávať emaily pre tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej emailovej adresy tu, alebo písomne na adresu sídla spoločnosti.

Spracovanie osobných údajov

Pozrite sa ako ALKOMA s.r.o. spracováva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.

Prihlásenie k odberu novinek

Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o neplnoletej osobe

Nie

 

Právny titul

Súhlas

Osobné údaje

Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj)

Účel spracovania

zasielanie novinek emailom z webu www.alkoma.sk

Doba spracovania

do odvolania súhlasu

Objednávka z eshopu

Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o neplnoletej osobe

Nie

 

Právny titul

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)

Účel spracovania

vybavenie a dodávka objednávky

Doba spracovania

10 rokov

Príjemci

Dopravca

Poskytovanie osobných údajov do tretích krajín

K poskytovaniu osobných údajov spracovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciach nedochádza.

Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. Posledná zmena týchto zásad ochany osobných údajov prebehla dňa 1. mája 2018.

Týmito tlačidlami podporíte a odporučíte naše stránky ostatným užívateľom internetu. Ďakujeme.

Kontakt

Tel.: 0902 / 816 524
Email:
ALKOMA s.r.o.
Princípy používanie cookies
Ochrana osobných údajov (GDPR)

Spravodajca

Zadajte svoj email budeme Vás informovať o novinkách, výhodných akciách a zľavách. Registrácia je zadarmo a je možné ju kedykoľvek zrušiť.

Odoslať

© 2024 ALKOMA s.r.o., Princípy používanie cookies | Zobrazenie: Klasické / Mobil | Sociálne siete:

MENU
Tieto stránky ukladajú súbory cookies, ktoré pomáhajú k ich správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Viac o cookies Rozumiem