ALKOMA

Alkohol testery, testy na drogy
výhradný dovozca, servis, kalibrácia

 

KETOSCAN-mini kontrola spaľovania tukov v reálnom čase

KETOSCAN-mini kontrola spaľovania tukov v reálnom čase Dátum: 25.08.2020

Kedy potrebujete KETOSCAN?

•Pre meranie vašej hladiny ketónov v prípade, že dodržujete nízkosacharidovú, LCHF a paleo diétu
•Pre kontrolu vašich SKUTOČNÝCH strát tuku, a nie strát svalov a telesnej vody
•Pre potvrdenie vášho stavu ketózy, pokiaľ prijímate ketogénnu stravu z dôvodu liečby alebo choroby

Čo sú ketóny?

Ľudské telo produkuje ketolátky ako vedľajšie produkty v okamžiku, kedy je zahájené spaľovanie telesného tuku. Takýto stav sa nazývá ketóza.
Ak dochádza k rýchlejšiemu spaľovaniu telesného tuku, zvyšuje sa i množstvo ketolátok. A tak môžete pomocou merania množstva ketolátok vo svojom tele zistiť, ako rýchlo sa vám telesný tuk spaľuje.

Ako merať ketóny?

Medzi ketolátky radíme 3 zlúčeniny: acetón, BOHB (kyselina beta-hydroxymáselná a ACAC (kyselina acetooctová). Koncentrácia ACAC sa merá z moču a koncentrácia BOHB sa stanovuje z krvi.
Acetón je silne prchavý a je vylučovaný ako plyn pri výdychu, a preto môže byť meraný vo vydychovanom vzduchu. A to je metóda merania ketónov pomocou zariadenia KETOSCAN.

Aké sú výhody a nevýhody merania 3 ketolátok?

Meranie ACAC v moči pomocou testovacích prúžkov je lacné, ale výsledok sa stanovuje len na základe zmien farby ketónového prúžku a je variabilný v závislosti na množstve moču. Je preto
obtiažne množstvo ketónov merať. V súčasnosti je najbežnejším spôsobom a tiež najpriamejšou známou cestou na zistenie ketónov meranie koncentrácie BOHB z krve. Ketónové testovací prúžky sú ovšem drahé a najväčšou  nevýhodou tejto metódy je nutnost opakovaného odberu krvi pre každé vyšetrenie.

Meranie acetónu z dychu pomocou dychového analyzátoru umožňuje priamu analýzu a je veľmi jednoduché. Ale pretože je potreba detekovať veľmi nízku koncentráciu acetónu (1/1 000 000 ppm), vyžaduje táto metóda vysoko citlivý senzor, čo je zatiaľ hlavným dôvodom, prečo doposiaľ nie je komerčne rozšírená.

Čo znamená nameraný výsledok koncentrácie acetónu?

Východzím bodom ketózy, kedy ľudské telo začíná využívať telesný tuk ako primárny zdroj energie, sú 2 ppm acetónu. Telesný tuk je v túto chvíľu rozkladaný rýchlosťou asi 1 g za hodinu. Akonáhle je koncentrácia acetónu vyššia, zrýchľuje sa spaľovanie telesného tuku. Vysoká hladina nie je ale vždy dobrá. Pre diétu je optimálna 10–40 ppm. Pokiaľ je hladina vyššia než uvedená, nepotrebné
ketóny sa v tele nadmerne hromadí, čo pre ľudské telo nie je prospešné. Pri veľmi vysokej koncentrácii 60 ppm alebo vyššej spolu s vysokou glykémiou existuje tiež riziko ketoacidózy, preto musí
byť hladina ketónov upravená.

Aká je presnosť analyzátoru KETOSCAN Mini?

Koncentrácia acetónu v dychu 100% odpovedá koncentrácii acetónu v krvi. Preto môže KETOSCAN Mini presne merať koncentráciu acetónu v krvi. Spoločnosť Sentech GMI používá technológiu analýzy dychu materskej spoločnosti Sentech Korea, ktorá má 20 rokov skúsenosti s technológiou dychových analyzátorov. Vďaka tomu je zaručená presnosť zariadenia KETOSCAN, ktoré je globálnym produktom a jeho používanie bolo americkým úradom FDA schválené ako bezpečné.

Čo je režim autodiagnostiky?

KETOSCAN používá funkciu autodiagnostiky, ktorá je patentovanou technológiou. Pokiaľ zariadenie nie je nejakú dobu používané, môže sa dokonca i malé množstvo vzduchu
z okolia dostať do jednotky, zmeniť referenčnú hodnotu senzora a ovplyvniť tak výsledok testov. KETOSCAN má patentovanú technológiu, ktorá dokáže samostatne kontrolovať stav zariadenia počas prípravnej fázi merania, a pokiaľ vyhodnotí, že referenčná hodnota je chybná, neukáže po vydýchnutí vzduchu do zariadenia výsledok merania, ale použije vydýchnutý vzduch pre korekciu referenčnej hodnoty a vyžiada si ďalšie opakované meranie. Autodiagnostika funguje automaticky podľa danej situácie, takže i v prípade, že k nej dochádza často, nemusíte sa obávať. Nejedna se o poruchu, ale o snahu dosiahnuť presnejšieho merania.

Čo je výmena senzora?

Ako je vysvetlené vyššie, pri meraní plynného acetónu je potrebné detekovať extrémne nízké koncentrácie ppm, preto je vyžadovaný vysoko citlivý senzor. Pokiaľ senzor používáte často, je nevyhnutelne kontaminovaný ďalšími plynmi obsiahnutými vo vydychovanom vzduchu, a preto je potrebné obnoviť jeho presnosť. Taký proces sa nazývá kalibrácia.
Senzor však nemôže byť plne obnovený len pomocou kalibrácie, preto KETOSCAN vyžaduje výmenu senzora. Mobilná aplikácia KETOSCAN zobrazí správu doporučujúcu výmenu senzora po 300 testovacích cykloch a po 320 meraniach sa zariadenie zablokuje, takže je potreba požiadať o výmenu senzora v najbližšom miestnom servisnom centre.

 

Časté dotazy

 

Ot.: Ako merať stav ketónov?

Odp.: Ketolátky vyskytujúce sa v krvi sú tvorené acetónom, BOHB (kyselinou beta-hydroxymáselnou) a ACAC (kyselinou acetooctovou).
Meranie koncentrácie ketónov v krvi využívá metódu stanovenia jednej z týchto troch zlúčenín. V súčasnej dobe sú komerčne používanými metódami meranie BOHB z krvi a meranie ACAC z moču, přičom vyšetrenie krvi poskytuje presnejšie údaje o stavu ketónov než vyšetrenie moču. Pre meranie koncentrácie
ketónov v krvi, pri ktorom sa využíva vyšetrenie krvi, je v súčasnej dobe obecne používáné meranie koncentrácie BOHB. Príchod zariadenia KETOSCAN však priniesol možnosť merania koncentrácie ketónov v krvi neinvazívnou metódou bez nutnosti odberu krvi.

Ot.: Aký je rozdiel medzi meraním koncentrácie acetónu a meraním z krvi (BOHB)?

Odp.: V obidvoch prípadoch sa jedná o meranie koncentrácie ketónov vyskytujúcich sa v krvi, a preto ľudia, ktorí používajú pre zistenie
koncentrácie ketónov v krvi meranie koncentrace BOHB z krvi, môžu toto meranie nahradiť meraním koncentrácie acetónu pomocou
zariadenia KETOSCAN Mini. Avšak obidve merania majú svoje výhody a nevýhody. Napríklad meranie BOHB z krvi vykazuje relatívne vysokú variabilitu
výsledkov. A tak je obtiažne nájsť v ľudskom tele miesto a spôsob vyšetrenia, kde by bola tvorba ketolátok stabilná. Meranie koncentrácie acetónu
z vydychovaného vzduchu je preto pre stanovenie trendu tvorby ketolátok vhodnejšie. Na druhej strane meranie koncentrácie acetónu z vydychovaného vzduchu môže byť ovplyvnené inými plynmi, napríklad z alkoholických nápojov alebo pachom potravy atd. KETOSCAN Mini však používá vysoko citlivý
senzor acetónu, a pokiaľ sa meranie vykonáva podľa postupu uvedeného v aplikácii, je možné vplyv iných plynov vylúčiť. Napriek tomu každá z týchto metód zisťuje koncentráciu iných ketolátok, je jasné, že výsledok koncentrácie acetónu v dychu a koncentrácie BOHB v krvi vykazujú významnu koreláciu, ktorú
potvrdzuje mnoho klinických testov a výzkumov. Skutočnosť, že s rastúcou koncentráciou BOHB v krvi sa zvyšuje tiež koncentrácia acetónu vo výsledkoch
meraní, je už v akademickom svete potvrdená, ale je obtiažne presne priradiť tieto dva výsledky k sebe 1:1. Preto KETOSCAN Mini nezobrazuje
koncentráciu BOHB v krvi, ale zobrazuje výsledok acetónu a na ňom založený výsledok úrovne ketózy, ktoré sú spoľahlivými indikátormi rýchlosti
spaľovania telesného tuku a tvorby ketónov.

Ot.: Aká je presnosť zariadenia KETOSCAN Mini?

Odp.: Spoločnosť Sentech GMI garantuje presnosť zariadenia KETOSCAN, ktoré používa technológiu analýzy
plynu z dychu vyvinutú materskou spoločnosťou Sentech Korea, ktorá má za sebou viac než 20 rokov
skúsenosti s technológiou analyzátorov dychu. Naviac sa jedná o popredný svetový produkt, kde jeho používanie je
americkým úradom FDA schválené ako bezpečné. Jednotkou merania koncentrácie BOHB je mM (1/1 000)
a jednotkou merania koncentrácie acetónu zariadením KETOSCAN je ppm (1/1 000 000), a tak meranie koncentrácie acetónu poskytuje vyššiu hustotu merania než meranie koncentrácie BOHB. Naviac má tú výhodu, že dokáže zobraziť a kontrolovať
menšie množstvo, ktore z krvi merať nejde.

Ot.: Koľko stojí výmena senzora?

Odp.: Po 300 testovacích cykloch zariadenie umožní ešte ďalších 20 meraní (dodatočných), a potom bude treba vykonať servisnú kontrolu.
Z toho dôvodu vám doporučujeme zaslať zariadenie do našeho servisného centra v Trenčíne pred dosiahnutím
320 testovacích cyklov, pretože zariadenie sa po vykonaní 320 testov zablokuje. Mobilná aplikácia zobrazí po dosiahnutí
300 testov varovnú správu o tom, že je vyžadovaná servisná kontrola. Ďalej uvedie, koľko testov ešte ostáva do zablokovania
zariadenia. (Táto správa je k dispozícii len vtedy, ak je zariadenie spárované s mobilnou aplikáciou).
O servisnej kontrole: váš používaný senzor vymeníme za nový (vrátane kalibrácie!) a potom vám ho vrátíme. Bude fungovať
ako nový! Cena výmeny senzora je 25 Eur. Táto cena nezahrňuje spiatočnú pozemnú dopravu v rámci SR.
Potom, čo obdržíme vašu zásielku, zabere tento proces asi 7 - 14 pracovných dní.
Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností o procesu výmeny senzora, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu:
obchod@alkom.sk alebo zavolajte na naše telefónne číslo: 032/6587041.

Ot.: Prečo sa zariadenie po dosiahnutí 320 testov zablokuje? Prečo musí byť senzor nahradený novým?

Odp.: Pretože prvotriedny senzor v zariadení KETOSCAN Mini je stále vystavovaný iným plynom, slinám, kolísániu teploty a vlhkosti. Aby mohol ďalej spoľahlivo poskytovať vysoko presné výsledky, musí byť po 300 testovacích cykloch
(najneskôr po 320 testovacích cykloch) vymenený.

 

[CES 2019] Zariadenie KETOSCAN, ktoré využívá dych k meraniu množstva spáleného telesného tuku,
bolo vybrané medzi „Top 5 kórejských produktov na veľtrhu CES 2019“

Zariadenie „KETOSCAN“, ktoré využívá dych k meraniu množstva spáleného telesného tuku, bolo predvedené
spoločnosťou SENTECH GMI (CEO Dojoon Yoon) na veľtrhu CES 2019 v americkom Las Vegas, přičom bolo
zaradené medzi „Top 5 kórejských produktov“ tohto veľtrhu.

„Top 5 kórejských produktov na veľtrhu CES 2019“ je projekt spoločnosti Electronic Times Internet. Zaoberá sa
malými a strednými podnikmi a vyberá kórejske produkty a služby, ktorým by posudzovatelia mali venovať na
aktuálnom veľtrhu CES pozornosť s ohľadom na kreativitu, predejnosť, hromadnú výrobu a investičnú hodnotu.

Zariadenie „KETOSCAN“ spoločnosti SENTECH GMI, ktoré bolo vybrané k udeleniu ceny, je produkt, ktorý vie merať rýchlosť spaľovania telesného tuku z vydychovaného vzduchu. Pre toto zariadenie je charakteristická jeho
schopnosť merať množstvo acetónu vylučovaného v dychu a merať presné množstvo spotrebovaného telesného
tuku. Líši sa od už existujúcich zariadení na meranie telesného tuku, pretože tie nedokážu rozoznať úbytok
hmotnosti spôsobený stratou tekutín a stratou svalovej hmoty.

Okrem toho došlo ku zmenšení jeho rozmerov tak, aby ho bolo možné ľahko používať v nemocniciach, na
klinikách alebo v telocvičniach a aby ho mal užívateľ kedykoľvek a kdekoľvek k dispozícií k priamemu meraniu úbytku
telesného tuku a k predvídaniu budúcich strát hmotnosti.

Vedúcí predstavitelia prezradili, že „cieľom účasti na tomto veľtrhu CES bolo predstaviť nový produkt
spoločnosti SENTECH GMI a predstaviť sa ako popredná svetová spoločnosť na trhu s prístrojmi na meranie telesného tuku“. Eunjung Judy Yu, reportérka Electronic Times Internet 

 

Týmito tlačidlami podporíte a odporučíte naše stránky ostatným užívateľom internetu. Ďakujeme.

Kontakt

Tel.: 0902 / 816 524
Email:
ALKOMA s.r.o.
Princípy používanie cookies
Ochrana osobných údajov (GDPR)

Spravodajca

Zadajte svoj email budeme Vás informovať o novinkách, výhodných akciách a zľavách. Registrácia je zadarmo a je možné ju kedykoľvek zrušiť.

Odoslať

© 2024 ALKOMA s.r.o., Princípy používanie cookies | Zobrazenie: Klasické / Mobil | Sociálne siete:

MENU
Tieto stránky ukladajú súbory cookies, ktoré pomáhajú k ich správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Viac o cookies Rozumiem